NO INCLÒS - NO INCLUÍDO - NOT INCLUDED:
 

SERVEIS DEL GUIA - SERVICIOS DEL GUÍA 
GUIDES'S SERVICES 

DSC09240.jpg

INSCRIPCIONS CAP DE SETMANA
INSCRIPCIONES FIN DE SEMANA

RESERVES PELI /SOPARS
RESERVAS PELI/CENAS

POSPOSEM CONFERÈNCIES!!

ADREÇA!
Toirigo, Campament de Toirigo, 25528 Caldes de Boí, Lleida

Un campament autèntic/ Un campamento auténtico 

An authentic camp

A Cavallers fa anys que s'hi practica l'escalada, ha estat sempre un referent per l'escalada en

granit pels calorosos mesos d'estiu. Situat a l'entrada del parc nacional d'Aigüestortes (de la Vall de Boí), és un paratge brutal on perdre's sempre ve molt de gust.​ Amb el campament Camp4 volem oferir totes les facilitats per l'escalador/@, afegint serveis per gaudir d'uns dies especialment dedicats a l'escalada, alhora que respectem l'entorn, com a punt clau.

TIPUS D'ENTRADA:

DE CAP DE SETMANA LLARG: DEL 1 - 4 de Setembre: 300 eur (3 nits,4 dies).

PEL.LÍCULA MÉS SOPAR: 24 eur, (pels dies 2 i/o 3).

PELÍCULA: 12 eur (dies 2 y 3 de setembre).

En Cavallers hace años que se practica la escalada, ha sido siempre un referente para la escalada

en granito durante los calurosos meses de verano. Situado en la entrada del Parque Nacional de Aigüestortes (del Valle de Boí) ,es un paraje brutal donde perderse siempre apetece.​ 

Con el campamento Camp4 queremos ofrecer todas las facilidades para el escalador/@, añadiendo servicios y actividades para disfrutar de unos días especialmente dedicados a la escalada, a la vez que respetamos el entorno, como punto clave.

 

 TIPOS DE ENTRADA:

DE FIN DE SEMANA LARGO: DEL 1 - 4 de Septiembre: 300 eur (3 noches,4 días).

PELÍCULA MÁS CENA: 24 eur (para los días 2 i/o 3).

PELÍCULA: 12 eur (de los días 2 y 3 de septiembre).

Climbing has been practiced in Cavallers for years, it has always been a reference for climbing

in granite for the hot summer months. Located at the entrance of the National Park (Boí's Valley),

It is a brutal place where you always want to get lost. With the Camp4 we want to offer all the facilities for climbers, adding services and activities to enjoy a few days especially dedicated to climbing, while respecting the environment, as a key point.

TYPES OF ENTRY:

LONG WEEKEND: FROM 1st - 4th September: 300 eur (3 nights, 4 days).

FILM PLUS DINNER: 24 eur each day (days 2 and/or 3).

FILM: 12 eur ( only the ones on September 2nd and 3rd).

 
 
 
 

SORTEIG

SORTEOS

LUCKY DRAW

BIOAJUSTAMENT

OSTEOPATIA

El perro es amigo del hombre
Masaje Spa

INSCRIPCIÓ INSCRIPCIONES REGISTRATION

Enllaç inscripció entrada de cap de setmana llarg/ 
Enlace inscripción fin de semana largo/
link for the long weekend entry.

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube