OSTEOPATIA amb Sol Ríos
BIOAJUSTAMENT amb Sandra Vall

Inscriure's al campament, cal avisar als responsables del Camp4,

Osteopatia: sessions d'un hora, 

Bioajustament; sessions d'un hora ,

o hora I mitja, de grup o individual.